ŚWIADECTWA

WSTĘP     |     CZYTAJ     |     NAPISZ

Chwała Panu za to, co dokonał podczas Ewangelizacji Krakowa!
Błogosławię i uwielbiam Cię Jezu! Chcę głosić Twe imię i obietnice! Ty JESTEŚ - JESTEŚ BLISKI, JESTEŚ MIŁOŚCIĄ, JESTEŚ POKOJEM.

JEZUS był obecny, przeszedł pośród nas, dotknął mojego serca. Jego MIŁOŚĆ jest przedziwna. Ona rozlewa się w nasze serca. JEZUS pragnie, byśmy pozwolili MU się kochać - w tym jest nasza, moja świętość, relacja z NIM. Nic więcej. Tyle. Tylko tyle i aż tyle - POZWOLIĆ SIĘ KOCHAĆ JEZUSOWI...
To, co się wydarzyło, jest zbyt osobiste i intymne, by ująć to w słowa... Doswiadczyłam RZECZYWISTEGO SPOTKANIA Z JEZUSEM. OSOBISTEGO. BLISKIEGO.
CHWAŁA MU ZA TO!!!

s. a.

Powrót do listy